Vågspel från PNG

Regi: Briar March

Ön Takuu i Papua New Guinea är bara någon meter hög, och ända sedan början av nittiotalet har de ca 400 lokalinnevånarna märkt av hur havet sakta stiger, med ökad erosion och saltvatten i odlingarna till följd. Snart måste man ta beslut om huruvida man ska stanna kvar på den sjunkande ön eller evakuera.

Genom utvalda öbor får man inblick i livet på ön. Konflikter uppstår eftersom folket är fattigt, kontakt med omvärlden sker endast via den båt som kommer ett par gånger om året, somliga tror att bibelgud kommer fixa allt, regeringen står handfallen och forskarna som efterfrågats i många år precis har anlänt. Det är en väckarklocka för hur vi behandlar vår planet, men den ringer när det redan är för sent. Intresseväckande, men inte så att man beställer första bästa biljett till Papua New Guinea för att hjälpa till.

3 tarorötter av 6