Asyldrama från BEL

Regi: Olivier Masset-Depasse

Ryska Tania bor illegalt i Belgien med sin son. Avsaknad av papper gör att hon sätts i slutet flyktingläger, där hon vägrar uppge sitt namn i envis förhoppning om att få återse sin son.

Det är inte lätt att vara illegal flykting, framför allt om man är från ett land som inte bedöms vara speciellt farligt, vilket gör det stört omöjligt att få uppehållstillstånd. Anne Coesens ger ett starkt porträtt av den alltmer desperata Tania, och sånär som på en helt orimlig flygplansscen håller filmen en äkthetskänsla rakt igenom.

4 avbrända fingeravtryck av 6