Matumentär från BOL

Regi: Fernando Martínez

Ett försök i slutet av 1990-talet att etablera McDonald’s i Bolivien håll bara i några år. Den traditionsfyllda gatumaten behöll sitt starka grepp om lokalbefolkningens snabbmatpreferenser, och burgarna och frittarna fick aldrig något fäste.

För mig, som för en dryg vecka sen var just i Bolivia, var det intressant att se de dignande gatustånden, men jag tror att andra, utan denna koppling, får svårare att hålla intresset uppe. Det är en snygg ingress och festivalens schuckraste eftertexter, men intervjuerna går på tomgång, och största behållningen blir efter ett tag den nästan komiskt dåligt översatta textningen.

3 McSaltaña av 6